Specjaliści od ludzkich dusz

Autorem artykułu jest Krzysztof Altum


W dzisiejszym zwariowanym świecie coraz więcej osób korzysta z pomocy psychoterapeutów. Niejeden z przyszłych pacjentów próbuje najpierw znaleźć porady dostępne w internecie.


Szukając ich dowiaduje się, że rodzajów psychoterapii jest wiele. Trudna sprawa. Czym się różnią? Oto krótkie, pobieżne opis głównych nurtów psychoterapii.


Psychoterapia poznawczo-behawioralna (lub psychoterapia CBT, od skrótu Cognitive Behaviour Therapy) zajmuje się poprawianiem aktualnego stanu samopoczucia pacjenta, bez wdawania się w przyczyny dręczących go dolegliwości. Terapeuta pomaga zmieniać bieżący sposób myślenia i zachowania, uświadamiając pacjentowi w jaki sposób wpływają one na myśli i uczucia pacjenta. Terapia poznawczo-behawioralna jest stosowana, gdy potrzebne jest leczenie: depresji, nerwicy, lęków napadowych, agorafobii i innych fobii, bulimii, zespołu stresu pourazowego i schizofrenii. 


Psychoterapia psychodynamiczna pozwala korygować te cechy osobowości, które są przyczyną cierpienia i problemów. Praca terapeuty powoduje, że pacjent stopniowo rozpoznaje objawy zakłócające normalne funkcjonowanie, uświadamia sobie, co leży u ich podstaw. Terapeuta stwarza warunki dające poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu pacjentowi łatwiej stawiać czoło trudnym wyzwaniom życiowym i unikać popełniania błędów. Terapia psychodynamiczna jest stosowana, gdy potrzebne jest leczenie: depresji, nerwicy oraz zaburzeń osobowości, seksualnych, lękowych i odżywiania.


Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna to nurt zakładający, że niektóre zaburzenia i problemy psychiczne wiążą się z niezaspokojeniem potrzeb, np. miłości, bezpieczeństwa, akceptacji itp, a ich przyczyny tkwią w tym, że w dzieciństwie nie zostały spełnione warunki do samorealizacji. Terapia ma pomóc pacjentowi identyfikować własne potrzeby, zachęcić go do realizacji pozytywnych działań zmieniających jakość jego życia. Terapia humanistyczno-egzystencjalna jest stosowana, gdy konieczne jest leczenie zaburzeń emocjonalnych, lęków, nerwicy, oraz w sytuacjach kryzysowych w pracy i życiu osobistym.


Jest tego trochę, laikowi czytającemu poszczególne opisy trudno wychwycić drobne różnice między nurtami. I dobrze, bo po to zapaleńcy kończą wyższe uczelnie, żeby poznawać tajniki tej wiedzy, a dzięki niej pomagać innym. Bardzo ograniczone są możliwości spotykanych często porad on-line, kupując w aptece leki polecane w telewizorze przez rozmaite Goździkowe można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dlatego, jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do swojej kondycji lub zwyczajnie, po ludzku, potrzebujemy pomocy, zapytajmy specjalisty od "naprawy" dusz i uczuć, bo to bardzo skomplikowana materia.
_ _ _ _ _


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:


Bezpłatny dostęp do materiałów niepublikowanych na stronach:

Udostępnij:

Tweetnij