Nerwica lękowa

Autorem artykułu jest marek IksNerwica lękowa jest poważnym zaburzeniem psychicznym objawiającym się stałym odczuwaniem przez chorego napięcia, niepokoju i zagrożenia, które w rzeczywistości nie mają racjonalnych podstaw. Bardzo często osoby cierpiące na tę chorobę odczuwają lęk przed więcej niż jednym czynnikiem.Lęk jest to uciążliwy stan emocjonalny, którego źródłem jest przewidywanie przez jednostkę niebezpieczeństw płynących z otoczenia bądź ulokowanych wewnątrz organizmu. Uczucie lęku tym różni się od odczuwania strachu, że strach jest związany z zagrożeniem bezpośrednim, natomiast lęk jest procesem wewnętrznym, psychicznym, odpowiedzią na jakiś bodziec niezwiązany bezpośrednio z zagrożeniem. Lęk objawia się psychicznie - jako uczucie niepokoju, dyskomfortu, bliżej nieokreślonego zagrożenia, zaś somatycznie przejawiać się może przyśpieszeniem pulsu, drżeniem ciała, nadmiernym poceniem się, suchością w ustach, nagłą potrzebą ucieczki lub niemożnością wykonania jakiegokolwiek ruchu.Nerwica lękowa może być spowodowana czynnikami genetycznymi, rozwojowymi, osobowościowymi lub ich połączeniem. Pierwsze objawy to utrata pewności siebie, zaburzenia apetytu, poszukiwanie akceptacji i opieki.Zaburzenia lękowe prowadzą do powstania problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie, przez co nerwica staje się uciążliwa również dla otoczenia chorego. Pacjenci obawiają się wychodzenia z domu, zawierania nowych znajomości, znajdowania się w nieprzewidzianych przez nich sytuacjach.Szacuje się, że zaburzenia lękowe występują u około 10% pacjentów. Leczenie nerwicy może przybrać formę terapeutyczną lub farmakologiczną, choć najczęściej uzupełniają się one wzajemnie. Aby było ono skuteczne, lekarz musi prawidłowo rozpoznać przyczyny występowania lęku. Nie warto leczyć nerwicy samemu - jesteśmy skazani wówczas na niemal pewną porażkę. Nerwice zawsze musi leczyć odpowiednio wykształcony lekarz psychiatra - pamiętajmy o tym!!!
_ _ _ _ _

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

1 komentarz:

Gabinet Psychologiczny Drugi Brzeg Barbara Michno-Wiecheć pisze...

Leczenie nerwicy to zarówno farmakoterapia, jak i psychoterapia. Są to dwie równoległe drogi prowadzące do jednego celu, ale mające inne funkcje. Wielu ludzi przez długi czas leczy nerwicę wyłącznie lekami i przezywają w związku z tym oczywistą frustrację - leki nie rozwiążą ich osobistych problemów, nie podejmą za nich decyzji, nie zmienią sposobu myślenia. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o tym, że pomoc psychiatry nie wyklucza terapii, a jedynie ją uzupełnia.
Gabinet Psychologiczny Drugi Brzeg


Bezpłatny dostęp do materiałów niepublikowanych na stronach:

Udostępnij:

Tweetnij